ÜNAK 2021: Salgın Sürecinde Dijital Kütüphanecilik: Geleceği Planlamak
4 -6 Ekim 2021
Çevrim içi
 • ANA SAYFA
 • HAKKINDA
 • PROGRAM
 • İLETİŞİM
4 -6 Ekim 2021
Çevrim içi
ÜNAK 2021
 • ANA SAYFA
 • HAKKINDA
 • PROGRAM
 • İLETİŞİM
 • ANA SAYFA
 • HAKKINDA
 • PROGRAM
 • İLETİŞİM

Tema ve Kapsam

Salgın Sürecinde Dijital Kütüphanecilik: Geleceği Planlamak

2020 yılında Covid-19 küresel salgını nedeni ile tüm dünya toplumlarının günlük yaşamlarında çok büyük değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin en başında tüm insanlar için sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, kütüphaneler verdikleri hizmetlerde kısıtlamalara ve değişikliklere gittiler.

Mevcut salgın ortamı sosyal mesafe protokolleri, internetten alışveriş yapma, uzaktan eğitime kadar her şeyi değiştirerek toplumun geniş kesimlerini etkilemiştir. Kütüphanelerinde en büyük sıkıntılarının başında kullanıcı beklentilerini karşılamak olmuştur. Bununla ilgili olarak kütüphane hizmetlerinde fiziksel ortamların salgın tedbirlerine uyarlanması, kütüphane materyallerine erişimde teknolojik sistemlerin kullanılması ve kütüphane koleksiyonlarının dijitalleştirilmesi gibi çeşitli çözüm yolları aranmaya başlanmıştır.

Kullanıcıların beklentilerini karşılamak ve verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacı ile geleneksel kullanıcılara sanal programlar hazırlanmaya başlanmıştır.

Kütüphaneler hızlıca mevcut dijital bilgi kaynaklarını uzaktan erişimle hizmete açarak işe başlamışlar ve salgın süresince dijital koleksiyonlarını geliştirmeye çalışmışlardır.

Bununla birlikte mevcut kütüphane hizmetlerini de temassız bir şekilde yürütülmesi için çeşitli projeler geliştirilmiştir. Kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, için çevrimiçi başvurular, dijital kütüphane kartları oluşturulması, mobil uygulamalar ve dijitalleştirme için teknolojik yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

Uzaktan eğitimin önem kazanması ile birlikte akademik kütüphane hizmetleri de sanal olarak verilmeye başlanmış, Bilgi okuryazarlığı, danışma hizmetleri vb hizmetler çevrimiçi hizmetlere dönüştürülmüştür.

Salgın sürecine Kütüphanelerin hızlıca değişim ve dönüşüm geçirmeye başlaması ile birlikte önlerine de aşılması gereken birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir.

Kütüphanelerin, Dijital bölünme diye adlandırabileceğimiz dijital hizmetlere erişimde eşitsizlikler, Uzaktan eğitim ve evden çalışma ile birlikte artan bant genişliği talepleri BT altyapılarındaki yetersizlikler, sahte haberler ve medya okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı gibi konularda hızlıca pozisyon almalarını zorunlu kılmıştır.

Sonuç olarak değişen teknoloji ortamını anlayarak, kütüphanelerimizin ve kullanıcılarımızın acil ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek ve aynı zamanda, gelecekte artan eğilimleri belirlemek, etkili uzun vadeli planlamalar yapabilmek için tüm paydaşların mevcut ve gelecek plan ve projelerinin tartışılması, çözüm önerilerinin paylaşılması proaktif kütüphaneler olarak kullanıcılarımıza hizmet vermelerini sağlayacaktır.

Bahsettiğimiz bu süreçte ortaya çıkan birçok soru ve sorunu birlikte tartışmak ve aynı zamanda salgın sonrasında kütüphane hizmetlerindeki değişimler ile ilgili soru ve sorunlara dair farkındalık yaratmaya ve çözüm önerileri geliştirmeye gereksinim duymaktayız.

Bu doğrultuda ÜNAK2021 Sempozyum başlığı “Salgın Sürecinde Dijital Kütüphanecilik: Geleceği Planlamak” olarak belirlenmiştir.

Akademisyenlerimizi, meslektaşlarımızı ve tüm paydaşlarımızı ÜNAK2021’de katkı sunmaya davet ediyoruz.

Bu yıl ÜNAK 2021 Sempozyumu ile birlikte aynı anda ÜNAK SANAL FUARI ve LibraryFEST Girişimci Kütüphaneciler etkinliklerini de gerçekleştireceğiz.

Etkinliklerimiz internet üzerinden 4 – 6 Ekim 2021 tarihleri arasında kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir.

ÜNAK 2021 Sempozyumu ve Sanal Fuarı’nda kütüphaneciler, akademisyenler, sektör firmaları ve BBYB öğrencilerinin bir araya gelerek mesleki bir sinerji yaratılması amaçlanmıştır.

Erkinlikler kapsamında sahada bulunan kütüphanecilerin çalıştıkları kurumlardaki uygulamaları aktarmaları, akademisyenlerimiz tarafından ele alınacak konular ile firmaların sektördeki yeni ürün ve teknolojileri tanıttığı sunumlarına yer verilecektir.

Bu yıl yapılacak olan ÜNAK Sanal Fuar etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında desteklenmektedir.  Etkinliğimiz içerisinde çevrimiçi staj programına katılan BBYB öğrencileri ve girişimci kütüphanecilerin de bir araya geleceği LibraryFEST Girişimci Kütüphaneciler Bir Fikrin mi var? teması ile sektör temsilcilerinin buluşmaları hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

Dijital Kütüphaneler
Dijitalleştirme
Dijital Bölünme
Dijital Yerliler ve Göçmenler
Değişim Yönetimi
Çevrim İçi Mülakatlar, Stajlar, Hizmet İçi Eğitimler
Çevrim İçi Referans Hizmetleri
Değişen Ödünç Verme ve ILL Hizmetleri

Kurumsal Arşivler
Kütüphane Otomasyon Sistemleri ve Uzaktan Çalışma Süreçleri
Elektronik Yayıncılık, Elektronik Ödünç Verme Hizmetleri
Elektronik Kaynak Yönetimi
Elektronik Kaynak Paylaşımı, İş Birlikleri
Artırılmış Gerçeklik
3D Çevrim İçi Turlar, Dijital Gezilebilirlik

Uzaktan Eğitim
Infodemi
Sahte Haberler
Dijital Okuryazarlık
Bilgi Okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı
Sağlık Okuryazarlığı